Skip to Content

صدای روستا

Loading the player...
صدای روستا

این برنامه به صورت مستند گزارشی همه روزه از رادیو همدان از ساعت 18:30 لغایت 19 پخش می شود ، این برنامه به معرفی روستاهای استان و توانمندیهای آنها می پردازد . آشنایی با آداب و رسوم روستاها ، نوع کشت ، منابع درآمدی مردم روستاها ، صنایع دستی در این برنامه مورد توجه برنامه سازان صدای روستا ست .

تهیه کننده : حمید تالهی

گوینده – گزارشگر : بهروز سرگزی

صدابردار: تالهی