Skip to Content

صدای روستا

Loading the player...
صدای روستا

در این برنامه همان طور که نام آن پیداست اختصاص دارد به قشر زحمتکش جامعه یعنی روستائیان عزیز.با توجه به ظرفیت مهم موجود در روستاهای استان این برنامه سعی می کند نقاط قوت و ضعف را در قالب برنامه کوتاه  بررسی نماید .صدای روستا تلاش می کند تا به مسائل و مشکلات پیش روی کشاورزان همراه با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی بپردازد.

در برنامه گزارشگر  در هر برنامه به میان اهالی یک روستا رفته و با آنها ارتباط برقرار کرده تا از طریق برنامه صدای روستا ،حرف خود را به گوش مسئولین برسانند.با توجه به ظرفیت مهم موجود در روستاهای استان این برنامه سعی می کند نقاط قوت و ضعف در مدت کوتاهی بررسی نماید

صدای روستا هر روز عصر ساعت 18:05 از رادیو صدای استانی همدان به گوش شنوندگان می رسد.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :عصمت عبدلی

نویسنده :عصمت عبدلی

صدابردار : حمید رمضانی

گوینده:موسی طالبیان،علی الله دانه

گزراشگر :بهروز سرگزی