صدای روستا

در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند.یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم,همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد.روستا نشینان همواره یار و یاور یکدیگرند و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش آید , دیگران او را درمانند. اما در زندگی شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتی نام یکدیگر را نمی دانند چه برسد بخواهند یاور هم باشند !
وارونه ی آنچه در شهرها می گذرد , در روستا زن و مرد در بیشتر کارها با یکدیگر همکاری می کنند و نمیگذارند بار زندگی بر دوش دیگری سنگینی کند .

در استان همدان نیز روستاهای زیادی قرار گرفته است.در روستاهای همدان همچون دیگر روستاهای کشور نشاط و پویایی موج میزند.

صدای روستا عنوان برنامه ای است که در صدای مرکز همدان تهیه و پخش می شود.در این برنامه رادیویی به تک تک روستاهای استان سر زده می شود و از حال و هوا و امکانات و موقعیت روستا و آداب و رسوم آنان گزارش تهیه می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

                                                         تهیه کننده: خانم عبدلی

                                                          گوینده:خانم مظاهری

                                                         گزارشگر: آقای جعفری

تاریخ تولید: 1394