صدای روستا

در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند.یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم,همین آرامش است که تنها در روستاها میتوان به آن رسید.زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد.شاید بسیاری از شهرنشینان در همه ی زندگی خود آرامش یک شب یک مرد روستایی را نداشته باشند.پس از خیزش خورشید به پشت کوه ها و آمدن شب تیره در روستا,.شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم,آنچنان آرامشی به روستا نشینان می دهد که همواره آنان را همراه است.

روستا نشینان همواره یار و یاور یکدیگرند و اگر دردی برای یکی از همسایگان پیش آید , دیگران او را درمانند. اما در زندگی شهری امروزی بسیاری از همسایگان حتا نام یکدیگر را نمی دانند چه برسد بخواهند یاور هم باشند.

وارونه ی آنچه در شهرها می گذرد , در روستا زن و مرد در بیشتر کارها با یکدیگر همکاری می کنند و نمیگذارند بار زندگی بر دوش دیگری سنگینی کند.

صدای روستا عنوان برنامه ای است که با هدف بیان توانمندی ها و ظرفیت های روستاهای استان همدان تولید و پخش می شود.در این برنامه به تک تک روستاهای استان همدان سفر کرده و با روستائیان هم کلام شده و پای حرف دل آنها می نشیند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: محمّد ابراهیم سامعی

گوینده : موسی طالبیان

گزارشگر:معصومه خاقانی

صدابردار: محمّد ابراهیم سامعی

تاریخ تولید: 1396