رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

صنایع دستی همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صنایع دستی همدان

صنایع دستی همدان


همدان همچون دیگر نقاط کشور ایران دارای هنر و صنایع دستی زیبایی است که از آن می توان به هنرهای زیر اشاره کرد یكی از مهمترین رشته های صنایع دستی استان همدان سفال و سرامیك است كه دارای شهرت جهانی است. مركز اصلی تولید این رشته در شهر لالجین می‌باشد. قدمت تولید سفال و سرامیك در این منطقه به 700 سال پیش می‌رسد.

مصنوعات چرمی‌: ساخت محصولات چرمی‌از چرم در كارگاه های دیگری توسط صنعتگران برجسته صورت می‌پذیرد كه شامل: انواع كیف، كمربند، كیف سامسونت، جا سوئیچی، قاب های مختلف، لباس و... می‌باشد. بیشترین كارگاههای تولید مصنوعات چرمی‌در شهرستان همدان می‌باشند، لیكن در شهرستانهای استان نیز كارگاههایی بصورت پراكنده در این زمینه فعال هستند.

منبت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی در شهرستانهای تویسركان، ملایر، نهاوند و همدان محل مناسبی برای رویش در ختان جنگلی، گردو، گلابی، زبان گنجشك و سایر درختان مورد مصرف می‌باشد. وجود استید مجرب و با سوابق طولانی در این شهرستان ها موجب شده است تا این رشته در استان از رونق خاصی برخوردار باشد. تولیدات كارگاههای منبت عبارتند از: ساخت انواع مبلمان استیل، كنسول، سرویس میز غذا خوری، سرویس خواب، بوفه و دهها مورد آثار هنری دیگر.

كنده كاری روی چوب: یكی دیگر از رشته های هنری است كه به شكل بسیار بدیع وهنرندانه ای روی چوب صورت می‌گیرد. مركز تولیدات این رشته هنری عمدتا" در شهر همدان بوده كه در كشور كم نظیر است. سنگ: برخورداری استان از معادن سنگ های مختلف از جمله گرانیت، كوارتز، فلدسپا، میكا و...... در استان و همچنین وجود كارگاههای ساخت انواع تندیسهای سنگی، حكاكی بر روی سنگ، حجاری، تراش و مات كاری روی سنگ، تراش سنگها ی قیمتی و نیمه قیمتی همینطور آثار تاریخی بر جای مانده از پیشینیان چون گنج نامه، شیر سنگی و... كه می‌توان به عنوان پیشینه این هنر در استان از آنها یاد كرد.

گلیم: از زیر اندازهای بسیار متنوع و زیباست كه معمولا" با الیاف پشم الوان بافته میشود. نقشه و طرح گلیم هر منطقه خاص آن منطقه می‌باشد. بطوریكه از روی بافت و نقشه گلیم می‌توان منطقه بافت آن را تعیین نمود. نقشه های گلیم در استان همدان (به شكل ساده و برجسته) عبارتند از: ضربدری، گل قندی، گل سبدی، گل لاله، اسلیمی، خرچنگی، زنگوله، دست دلبر و جناقی. در اكثر روستاها و همچنین شهرهای استان گلیم بافی رواج دارد لیكن در حال حاضر بیشترین كارگاههای گلیم در شهر نهاوند فعل می‌باشند كه اكثر تولیدات آنها به خارج از كشور صادر می‌گردد.

منبت كاری روی چوب: تابلو هایی از برش های بسیار ظریف از چوب انجام و سپس آیات قرآنی، شعر و... به خط نسخ، نستعلیق و شكسته با حاشیه هایی زیبا كنار هم قرار گرفته و تابلو هایی نفیس مشبك را تشكیل می‌دهند. این هنر در اكثر نقاط استان متداول است.

Other parts of the country, such as Iran, Hamadan has arts and crafts beauty is that it can be pointed to the following arts One of the most important fields of pottery and handicrafts in HAMEDAN SERAMIK is world-famous .The main center of production of this string in LALEJIN .Old pottery production in this area and SERAMIK 700 years ago. leather: artifacts Build another workshop in leather making leather products by the leading artisans that includes: a variety of cooling, belt, suit case, cooling, different frame Keychain, clothes and. .. River. Most workshops are artifacts, commanders in the city of Hamadan leather making counties scattered in the field as well as the work places are active. Jigsaw: According to geographical location and climate in parts of MALAYER, HAMEDAN, NAHAVAND and TUYSERKAN, the perfect place for growth in the khtan forest, walnut, pear, ash and other trees are used. There are highly qualified and with long records of std in this city, has caused this string in a particular province of the boom. Production: workshops are: manufacture of furniture steel, KONSOOL, service, dinner table, buffet service, and dozens of other works of art. Carved wood work on: One of the disciplines of art, which is a very exquisite way AND artist way on a stick. Center for the production of these kinds of art mainly "in the city of Hamadan has always been that low in the country, such as. Stone: To the province of various stone quarries, including granite, quartz, FELDESPAT, MIKA, ... ... more In the province there are also workshops for making all kinds of STATUES stone, stone, a carved, lathe on and matte work on the stone, a precious and semi-precious stones, cabochons, as historical monuments on the remains of its predecessors such as treasure, Lion Rock and. .. That can be as history of this art in the province since they learn. Geological Survey: Increased from under the very diverse and beautiful, usually woven of wool fiber with different colors .Map and plan the specific area any area where carpet products. In a way of the texture and the map, one can determine the tissue area carpet products. Maps survived in Hamadan Province (in the form of simple and outstanding) are as follows: sugar, flowers, flower basket valgum, Tulip, Arabesque, crabs, jingles, the beast and rectangular. In most of the villages as well as cities in the province of KILIM vogue's commanders are now most workshops are in the city of NAHAVAND carpet products that most of their production to the verb abroad issued Puzzle task on wood: Control of the cutting of very elegant wood then QURANIC verses, lyrics and ... The NASKH,NASTALIGH script and routed, with margins that are located next to the beautiful and exquisite Tableau that supersede minute. This is common in most parts of the province of art.

{besps}slidshow/dastiham{/besps}