Skip to Content

ضعف قدرت

Loading the player...
ضعف قدرت

قدرت. واژه ای آشنا برای همه. واژه ای که کم و بیش همه حتی یک بار تجربه اش کرده ایم. حسی است که خداوند در وجود انسان نهاده به سان تمام قوه های دیگر.قدرت در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی به معنی توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دست‌یابی به هدف‌ها و یا پیش‌برد منافع خود از راه واداشتن دیگر افراد جامعه به انجام دادن کاری خلاف خواسته آن‌هاست. در ادامه این تعریف از قدرت به عنوان یک مزیت اجتماعی نام برده شده است که در قشر بندی مورد توجه قرار می گیرد. همانطوری که از تعریف بر می آید کسی قدرتمندتر است که زور بیشتری برای پس زدن رقبا داشته باشد. آیا این تعریف با مبانی فطری سازگار است؟ چرا شیر سلطان جنگل است؟ چون توانایی اش برای از بین بردن رقبا از همه بیشتر است. به همین سادگی.

این نمایش تقابلی است بین ضعف ها و قدرت های انسان با نگاهی طنز آمیز، زیرا انسان گاهی اوقات قدرت بسیار زیادی دارد که می تواند به طور مثال یک گاو را از پا درآورد و گاهی اوقات در برابر مگس عاجز و ناتوان است.

 

عوامل تولید این برنامه عبارتند از :

تهیه کننده ، نویسنده و کارگردان:حسین اسفندیاری

بازیگران:بابک ابراهیمی/ مهدی چایانی/ حمید ترابیان بهاره جلیلیان/ حسین اسفندیاری / حسن رمضانی

صدابردار:ابراهیم سامعی

افکتور:احمد رضا جلیلوند