Skip to Content

طبیعت دل

Loading the player...
طبیعت دل

"طبیعت دل"برنامه ای اجتماعی که با اجرای مجری و به صورت ضبطی در هر قسمت به یک موضوع خاص می پردازد و سعی در این دارد تا با برقراری ارتباط با شنودگان و مخاطبان این حس را القاء نماید.

این برنامه با هدف آشنایی و فرهنگ شناسی مردم در موضوع های مختلف جامعه  به خصوص طبیعت و نقش آن در زندگی ماشینی و برقراری ارتباط با محیط اطراف از صدای استانی همدان روزه های جمعه ساعت 17:45 پخش می شود.

از بخش های در نظر گرفته شده می توان به موسیقی و صحبت های کارشناسان برنامه اشاره داشت.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده:علی الله دانه

صدابردار:مجید صناعتی

گوینده:علی الله دانه