جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

طراحی سوخته - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

طراحی سوخته

دانلود

طراحی سوخته مستندی است که به اقدامات گروه‌های برانداز و تجزیه طلب از دی ماه سال ۹۶ تاکنون برای ایجاد هرج و مرج در کشور اشاره می کند .