جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

طرح ولایت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ولایت

طرح ولایت


آموختن علم و دانش بر همه ضروري و لازم است در ايام تحصيل دانشجويان رشته هاي مختلف شايد فرصتي براي آموختن اصول و مباني اسلامي و مسايل سياسي روز و نحوه پاسخ گويي به شبهات نباشد بر اساس طرحي كه بيش از ده سال است در دانشگاهها و مدارس استان همدان اجرا مي شود دانشجويان و دانش آموزان علاقمند و البته مستعد در ايام فراغت خود در تابستان با شركت در طرحيبه نام طرح ولايت موارد مختلف مورد نياز سياسي و ديني را مي آموزند كه البته شروع دوستي هايي جديد ،فرصتي براي تنهايي سازنده و نزديك شدن بيشتر به آستان قدس الهي و كسب نشاط جسمي و معنوي مي تواند از فوايد اين طرح باشد كه البته اين طرح همه ساله مورد استقبال و اقبال دانش آموزان و دانشجويان قرار مي گيرد .

 

{gallery}velayat{/gallery}

Learning science has all the necessary The scheme is based on more than ten years in the universities and schools of the province runs Students interested in participating in the project during their free time in the summer, the province's plan to learn various political and religious requirements. .