Skip to Content

طلوع

Loading the player...
طلوع

 

تهیه کننده: ناصر مطلبی – نویسنده:سعیدطاهری- افسانه تمسکی – گوینده : سعید طاهری–- صدابردار:داود قمرزاده- ابراهیم سامعی

طلوع برنامه ای است که روزهای چهار شنبه بعد از پخش خبراستانی ساعت 13 از شبکه رادیویی استان همدان پخش می شود.

این برنامه به معرفی نخبگان وپژوهشگران هم استانی می پردازد(آنهایی که در جشنواره های مختلف برگزیده شده اند یا پزوهشگران برتر).

خلاصه ای از طرح های این عزیزان در برنامه مطرح می شود تا هم تشویقی برای آنا باشد وهم انگیزه ای برای شنوندگان ، ضمناً این برنامه به بیان رویداد های علمی نیز می پردازد.