Skip to Content

طلوع

Loading the player...
طلوع

طلوع نام برنامه ای است که دارای آیتم های مختلفی است.این برنامه برنامه ای کلامی ،روایی و پیامی است که به معرفی نخبگان و مشاهیر استان همدان می پردازد.این برنامه خاص فرهیختگان استانی است و سعی آن معرفی نخبگان وپژوهشگران و طرحهای آنها به شنوندگان هم استانی است . همچنین سعی دارد افرادی که در جشنواره های مختلف ملی و استانی حائز رتبه برتر شده اند در این برنامه دعوت می شوند تا علت موفقیت آنها بیان گردد . یکی دیگر از بخشهایی که در این برنامه به آن پرداخته می شود بیان رویداد های علمی است . هدف این برنامه تشویق نخبگان و ایجاد انگیزه فعالیت برای شنوندگان است .

عوامل این برنامه:

تهیه کننده : خانم جعفر پور

گوینده:خانم جعفر پور

نویسنده:خانم جعفر پور

صدابردار:آقای اسفندیاری