جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

طناب به چه دردی می خوره - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طناب به چه دردی می خوره

طناب به چه دردی می خوره


Loading the player...

در این برنامه الاغ رامی بینیم که در حال ورزش کردن است بعد الاغ طنابی را پیدا می کند و فکر می کند که مار است فرار می کند و به پیش دوستش می آید هر دو الاغ به طناب نزدیک می شوند و متوجه می شوند که طناب است و ترس ندارد یکی از الاغها می گوید که طناب به هیچ دردی نمی خورد و آنکه طناب را پیدا کرده می گوید که اینطور نیست طناب به درد می خورد الاغ دوم فکری کرده و می گوید فهمیدم طناب به چه دردی می خورد می توانیم با ان از درخت بالا برویم و الاغ اولی می گوید نه طناب که مثل پله نیست آنها به سراغ درختی رفته و طناب را به شاخه درخت گیر می دهند و بعد می خواهند از آن بالا بروند اما نمی شود فکری به سرشان می زند و شروع به تاب بازی می کنند تا اینکه پرنده ای از لای برگها بیرون می آید و به آنها می گوید که این کار آنها باعث آزار او می شود آنها دوباره فکر می کنند که طناب به هیچ دردی نمی خورد و به دنبال کار خود می روند وقتی مشغول چرا هستند یکی از الاغها به داخل چاه می افتد و و دیگری که به دنبال او می گردد او را درون چاه می یابد الاغی که داخل چاه افتاده به او می گوید برو و طناب رابیاور تا من بیرون بیایم و بالاخره با استفاده از طناب الاغ ازچاه بیرون می آید و آنها متوجه می شوند که طناب در جای خودش با ارزش است

In this program we see the ass that is currently Exercise After the rope gets ass and thinks the snake, escapes Ass And his friend close, and discover that the cord is a rope and not fear A Donkey says that there is no use ropes Another thought and said It can go up the tree and the other says no rope isnot like stepping They tied a rope to the tree and start swinging play Until a bird comes out of the leaf and tells them that they will hurt him A donkey falls into the well, he is one who seeks finds him into the well. A donkey fell into a well, he tells me to go and bring the ropes and finally come out with the cord coming out the ass from Well They realize that the rope is Valuable