جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

طومار هگمتانه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طومار هگمتانه

طومار هگمتانه


یکی از کشفایت تپه هگمتانه در همدان است . این طومار که از 27 قطعه چرم گوسفندی 50 در 70 سانتیمتری تشکیل شده است سال 70 از تپه هگمتانه کشف شد. 3 نفر ازکارشناسان ،این طومار را در مدت 8 ماه و با 20 میلیون تومان هزینه مرمت کرده اند. طبق بررسیها مشخص شد خط این طومار عبری و احتمالا قطعاتی از تورات با مرکب دوده ای در آن نگارش شده است. آنالیز چرم برای شناسایی نوع دباغی ، آنالیز تعیین نوع مرکب ، انجام دادن آزمایشهایی برای تعیین نوع قارچ و کپک ، تمیزکاری شامل زدودن آلودگیها و گرد و غبار ، نرم کردن چرم ، ساخت محفظه رطوبت، بازکردن چروکها و استحکام بخشی وترمیم نواحی ازبین رفته ازمراحلی است که برای ترمیم این طومار انجام شده است. نمونه تطبیقی این طومار در موزه فلک الفلاک لرستان وجود دارد .


{gallery}tomar{/gallery}