Skip to Content

عطش

Loading the player...
عطش

"

• این برنامه با موضوع دفاع مقدس و به صورت نمایشی در هر قسمت  8 دقیقه ای در مرکز همدان ساخته شده است این برنامه به مقایسه بین دوستان و پایبندی به ارزشهای جامعه در هر زمان می پردازد

• عوامل تولید این برنامه عبارتند از :

نویسنده و کارگردان:حسین اسفندیاری

بازیگران:بابک ابراهیمی، فرزانه وطن نواز،حامد سالمی