جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

عملکرد کلیه ها - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملکرد کلیه ها

عملکرد کلیه ها


کلیه ها دو عدد در زیر دیافراگم ، پشت جناغ و طرفین مهره های کمری قرار دارند. از هر کلیه یک لوله میزنای وارد عضلات دیوار مثانه می‌شود. مجرای ادراری که دارای اسفنگترهای کننده است، ادرار را به خارج هدایت می‌کند. پارانشیم کلیه بافت اصلی کلیه است که ترشح ادرار را به عهده دارد. ادرار پس از ترشح به مخزن قیفی شکل در کلیه که لگنچه نام دارد، می‌ریزد و از آن به لوله‌های میزنای وارد می‌شود. اطراف کلیه را کپسولی از بافت همبند فرا گرفته است. در مقطع کلیه دو بخش قشری و مرکزی تشخیص داده می‌شود.