جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

عکسها و خاطره ها - قسمت سوم - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

عکسها و خاطره ها - قسمت سوم

دانلود

برنامه عکسها و خاطره ها به بررسی و خاطرات دوران انقلاب در استان همدان میپردازد

قسمت سوم