رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

عین القضات همدانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عین القضات همدانی

عین القضات همدانی


Loading the player...

عین القضات همدانی عارف، ادیب و نویسنده مشهور قرن ششم هجری است. وی كه از شاگردان بی واسطه خیام نیشابوری و محمدغزالی و با واسطه احمدغزالی است آثاری گرانمایه درفلسفه و عرفان اسلامی به زبان فارسی و عربی دارد كه از مهم ترین آنها می توان به تمهیدات، رساله یزدان شناخت و زبده الحقایق اشاره كرد. قاضی را در پاسی از شب در شهر همدان بدار آویختند تا مردم در خواب باشند و کسی از اجرای حکم آگاهی نداشته باشد. فردای آن شب بدن بی‌جان او را از دار پایین آوردند، پوست بدنش را کندند و سپس جسدش در بوریایی آلوده به نفت پیچیده، سوزانیدند. گویند وی در زمان حیات از قتل خود به دست دشمنان و چگونگی اجرای آن باخبر بوده و رباعی زیر را درین مورد سروده است، ما مرگ و شهادت از خدا خواسته‌ایم وان هم به سه چیز کم‌بها خواسته‌ایم گر دوست چنین کند که ما خواسته‌ایم ما آتش و نفت و بوریا خواسته‌ایم

the same quzat Hamadani The same quzat Hamadani Aref the famous 6th century writer Adib, and Ah. Of his disciples of intermediary Khayyam neishabouri and mhmadghazali and drfalasfah ahmdghzali is mediated mostly Islamic mysticism and geranmayeh in Persian and Arabic are the most important they can be to the Lord, the procedures of recognition and technical alhcaiq. The judge in the psi of the night in the town of Hamedan keep shoulders so people are asleep and not aware of sentencing someone. The corpse that night with her inanimate body of Hussein's skin down, uprooted and then found in a complex oil-polluted boraey, sozanidnd. Saying he took the life of his murder to the hands of the enemies and how its implementation has been notified and is co-chaired by the following poems about ruba'i, We've asked the God of death and martyrdom of van-low pricing, we asked three things to Like crafting such that we've asked and we've asked silicone oil and fire