جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

غذای فاسد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غذای فاسد

غذای فاسد


Loading the player...

در این قطعه رادیویی كه به صورت طنز است در باره زن و مردی است كه قرار است برایشان 15 نفر میهمان بیاید اما مغازه محله شان مواد غذایی دارد كه فاسد و تاریخ مصرف آن گذشته است زن اصرار بر خرید آن مواد می كند كه بر اثر این كار همه میهمانان مریض شده و در بیمارستان بستری می شوند ومرد خانه مجبور می شود هم هزینه میهمانی را بدهد و هم هزینه بالای بستری شدن بیماران را در بیمارستان بپردازد

In this piece, which is a form of humor on the radio about a woman, and is going for 15 l'homme people come but shop of their alley materials guest food is corrupt and the history of its consumption is The woman insists on buying it is material on the effect of this Act that do not all guest users and are admitted to hospital, and man home is forced to give both the costs and the cost of the above party hospitalization in hospitals pay