Skip to Content

فرزندان الوند

Loading the player...
فرزندان الوند

فرزندان الوند برنامه ای است که با ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه به گفتگو با نخبگان استان همدان می پردازد، در این برنامه نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان همدان که خدماتی را نیز به مردم این دیار ارائه کرده اند به هم استانی ها ی عزیز معرفی می شوند.

این برنامه هر هفته جمعه ها ساعت 23:00 به مدت 40 دقیقه از شبکه رادیویی همدان (به صورت ضبطی) پخش می شود و  امید است در راه معرفی و شناساندن نخبگان و فرهیختگان استان همدان به هم استانی ها، گامی هرچند کوچک را بردارد.


عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده :حمید تالهی

صدا بردار :محسن اسفدیاری

گوینده :افسانه تمسکی

گزارشگر:بهروز سرگزی