فرصتی برای همه(ویژه برنامه انتخابات)

 انتخابات گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می شود. برای تحقق این امر باید امكانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست گذاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رأی دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و كسانی كه می توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.
مسؤولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی ها پاك كنند و نگذارند افراد و یا گروه هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزاری انتخابات را قانون انتخابات تعیین می كند كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه ها باید آن را محترم بشمارند و در مسیر آن حركت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد كامل به برگزار كنندگان، به طور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فكری كه داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.ویژه برنامه فرصتی برای همه در صدای مرکز همدان تولید و پخش می شود.رویکرد این برنامه بررسی تبیین نقش قوه مجریه در تحقق عدالت اجتماعی، دولت و مسئولیت های آن در قبال منافع و امنیت ملی، بررسی نقش انتخابات در تعیین سرنوشت کشور و بررسی  نقش انتخابات در تحکیم جایگاه بین المللی کشور که با حضور دانش آموزان، دانشجویان، اصناف و معتمدین مردم است که به صورت گروهی و به طور صنفی در برنامه حاضر شده و کارشناس سیاسی و خبره دانشگاهی برنامه به بحث و گفتگو در مسائل مذکور می پردازند.

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

عنوان برنامه: فرصتی برای همه

تهیه کننده: محسن اسفندیاری

گوینده: عفت مظاهری

کارشناسان:  دکتر زلفی گل- دکتر الماسی- دکتر رحیمی روشن- دکتر توحیدیان

مدت: 40 دقیقه

تاریخ تولید: 1396


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
انتخابات بهترین فرصت برای توسعه و پیشرفت کشور است... رزمنده ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۴:۳۰

رزمنده
انتخابات بهترین فرصت برای توسعه و پیشرفت کشور است با حضور در انتخابات گام بلند دیگری در آبادانی ایران عزیز برداریم .
پست شده در ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۴:۳۰