فروشگاه های پوشاک مردانه

فروشگاه های پوشاک مردانه طرف قرار داد با مرکز به شرح ذیل می باشند:

فروشگاه پوشاک و کفش مردانه اطلس ، با اقساط 6 ماهه ، بدون پیش پرداخت

نشانی چهار راه تختی  

--------------------

فروشگاه پوشاک اکبری ، با  با اقساط 6 ماهه ، بدون پیش پرداخت 

نشانی : چهارراه تختی 

-------------------

فروشگاه پوشاک ایتوک ، با اقساط 5 ماهه ، بدون پیش پرداخت

نشانی : خیابان بوعلی بالا - روبروی اداره پست        خیابان پاستور -جنب اورژانس        خیابان بوعلی بالا- پایین تر از بانک پارسیان

--------------------