Skip to Content

فروغ سخن

Loading the player...
فروغ سخن

 

برنامه ای است 5 دقیقه ای که همه روزه از صدای مرکز همدان پخشمی شود. این برنامه گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری است که به تناسب روز تهیه و پخش می گردد.

تهیه کننده علی ا.. دانه