فصل رویش

دوره نوجوانی دوره ای مهم و ارزشمند برای هر کسی است.با توجه به اینکه این دوره، حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است، از دست دادن حمایت‌های بی‌قید و شرط والدین برای کسب احساس استقلال از یک طرف و لذت مورد حمایت و پشتیبانی آنها بودن و همانطور کودک ماندن و بدون زحمت و دردسر، همیشه مورد محبت قرار گرفتن از طرف دیگر، در نوجوان کشمکش درونی ایجاد می‌کند و جنگ روانی عمیقی در ذهن او به وجود می‌آورد.

 

بعضاً خانواده و مدرسه و جامعه نیز از او توقعات متناقض دارند، گاهی او را به چشم یک کودک نگاه کرده و برخوردی تحقیرآمیز دارند و گاهی هم توقعات از او بیش از حد توان اوست و به چشم بزرگسالان به او می‌نگرند که این خود به کشمکش‌های درونی نوجوان دامن زده و او را با مشکل روبرو می‌سازد.

برنامه فصل رویش عنوان برنامه ای است که یک روز در میان از رادیو همدان پخش می شود.در این برنامه به سوالات و مشکلات و مسایل نوجوانان پرداخته می شود.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:خانم طالبی

تاریخ تولید: 1393