فصل شکفتن

در این برنامه دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان همدان مورد بررسی قرار می گیرد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجتبی قهوه چی باشی

نویسنده و گوینده: موسی طالبیان

صدابردار: داود قمرزاده

تاریخ تولید: 1397