جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

فیزیک پایه دوازدهم 1399.01.30 - نمایش محتوای مدرسه تلویزیونی

 

 

فیزیک پایه دوازدهم 1399.01.30

دانلود

فیزیک پایه دوازدهم - فیزیک اتمی و پدیده فتوالکتریک