جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

فیزیک پایه یازدهم 1399.01.25 - نمایش محتوای مدرسه تلویزیونی

 

 

فیزیک پایه یازدهم 1399.01.25

دانلود

فیزیک پایه یازدهم - نیروی وارد بر بار الکتریکی و سیم حاوی جریان