جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

فیزیک پایه یازدهم 1399.01.26 - نمایش محتوای مدرسه تلویزیونی

 

 

فیزیک پایه یازدهم 1399.01.26

دانلود

فیزیک پایه یازدهم - ادامه مبحث نیروی وارد بر بار الکتریکی و سیم حاوی جریان و میدان مغناطیسی سیم راست