جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

قاب خاطرات - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قاب خاطرات

قاب خاطرات


Loading the player...

هر کس گنج هایی دارد پول و طلا در گاو صندوق ها ، عقاید در کتابها و نوشته ها و خاطرات در قاب کوچک اما برای برخی قاب کوچک ، به اندازه یک دنیاوسعت دارد قدیم عکاس تویسرکانی هم قاب کوچکش را به عزیزانش اختصاص داده هم عکاسخانه اش را بهترین سرمایه هر کس جانش است جانی که شهدا فدا کردند برای ما ، و این چنین شد که عبدالمحمد ،عاشقان دین و آیین را به تصویر کشید زمانی که اعزام نیروها بود ند یااینکه یک شهید می آوردنداینجا ،ما فیلمبرداری می کردیم با این بهرامی افتخار می کند و می گوید عکس همه 750شهید تویسرکان را داردبیشتر شهدای تویسرکان را دارم یعنی 99 درصدعکسهایی را که خودش آنها را گرفته است آیا شما برای جای خاصی فیلمبرداری می کردید ؟ نه نه برای دل خودم بود دیدیم که یک عشقی داریم عشق به وطن ،به دینمان داریم به آیینمان داریم با شوق از عکسهایی که گرفته است برایم گفت این خیابان شهید باهنر است کوچه مسجد جامع قبل از پیروزی انقلاب ؟ بله بله قبل از پیروزی انقلاب ببینید عکس امام را اینها زده اند روی سینه شان فدایی امام خمینی بودند این اعزام نیروها بود که برف سنگینی آمده بود گردنه تویسرکان این هم اعزام نیروهای بازاری بود این زیر سقف یکی از سایه بانهای جزیره مجنون است بمباران کرده بودند حلبچه را ، از حلبچه داشتند خارج می شدند مردم مادر شهیدی افتاده بود روی جنازه این شهید احسانی است من این عکس را جلوی حیقوق نبی گرفتم غروبی اشکبار با یاد شهدا و کارستانی که کرده اند ما تویسرکان حاج قاسم را داشتیم ، عبدالمالکی را داشتیم ، عین علی را داشتیم ، الوندی را داشتیم خوب شما عکس شهدا را جمع می کنید ؟ کجا ؟ توی دفترم آقای بهرامی هست آنجا نگاه توی دفتر عکس شهدای من کرد و دیدم که او هم عکس شهدا را جمع می کند راه شهدا ، یاد شهدا و امام شهدا نقطه اشتراک رضا ایزدیار نسل سومی با نسل اول انقلاب این شهید ؟ شهید هرمزی اولین شهید تویسرکان می دانی چه طور شهید شد ؟جوان کم سن و سالی بود در آن موفع محصل بود آنجا تظاهرات شده زیاد شعار مرگ بر شاه می داده شهیدش کردند این را هم سال 69 شهیدش کردند با شما نسبتی داره ؟ بله داییم می شود این هم طلبه شهید ، اسماعیل بیاتی ، مبارک آبادی بوده قدیم عکاس تویسرکانی دیده ها و شنیده هایش را مو به مو برای آینده سازان انقلاب هم می گوید تا ادای دینش را کامل کرده باشد

every person has some treasures jwelery and money in the lock boxes , belives in the books and writes and memories in a little frame but someone like this little frame as world the old photo taker of TUYSERKAN also that present his little frame to other he present his gallery and photography store to other and his friends the best thing of anyone we can name is his or her life. the life that martyres had presented and lose it for us and and in this way ABDOLMOHAMMAD show lovers of the DIN and country. the time that was exporting soldiers or power or bring a martyr we with this took film. BAHRAMI congraluate and say he has all 750 martyr of TUSERKAN cityI have most of the martyrs pictures of TUYSERKAN CITY i mean 99 percentphotos that he all take it. did you take photoes for a special place or organization? no,no. it was for myself.I saw that i have a love a love to DIN, country and belives with excite he talked about photos that he took!! this is protester BAHONAR street , avenue of JAME mosquebefore victory of revolution in iran ? yes , yes. before victory of iran reveloutionsee! they had attached imam picture on their chest.they were devotee of Imam KHOMEINI . this is export of powers and soldiers that there was a very heavy snow rained in defile of TUYSERKAN. and this was export of soldiers from bezar of TUYSERKANthis is under roof of one light eleminater in the MAJNOON Island. that they bomed HALABCHE and people were get out of the HALABCHE. i take it. this mother martyr was fell down on the dead body of his child. this is martyr EHSANI.this is martyr SHEIKHOLESLAMI. I took this photo in front of HAYAGHOOGH ABI door. a cryful sunset with remembering of martyres and the amazing work that they donewe TUYSERKAN had HAJ GHASEM,ABDOLMALEI , EINALI and ALVANDI. ok.you also collect martyres photos.where you collect? in my notebook. mr. BAHRAMI there observe and look to my martyr notebook and i saw that he also collect martyres pictures. way of martyres,remember of martyres and Imam of martyres,is common spot of the REZA IZADYAR third generation with first generation of reveloution in Iran. who is this in this picture? protester HORMOZI first martyr of TUYSERKANdo you know in what way he became martyr? in that time he was a young person he was a student. there was a protesting happened .he said :down with king , in that place they martyr him. in that time he was a young person and he was a student and it was protesting happening and he said : down with king , and in that time they martyr him. this person was martyr in year 1389. is he one of your relatives? yes.he is my uncleand this person is TALABIH martyr that his name is ESMAEEL BAYATI from MOBARAK ABAD village. old photo taker from TUYSERKAN from his looks and listening also talk to future builders of reveloution in Iran to complete his work , and responibility.at the end of year 1385 monster of buildings slowly wake up from sleep. in year 1386 prices with a progressive way getting building for medium level of iran people was became hard and as a dream. beetwen un lucky of people and increase of prices home kidness was programmed and borned. users from home kidness. how many months you came came here? over 4 months. over 3 months. now that you come here to new home are you accepted and relax?yes. I from myself thanks a lot from managers. it is good.ok.you also collect martyres photos.where you collect? -in my notebook.mr. BAHRAMI there observe and look to my martyr notebook and i saw that he also collect martyres pictures. way of martyres,remember of martyres and Imam of martyres,is common spot of the REZA IZADYAR third generation with first generation of reveloution in Iran. who is this in this picture?protester HORMOZI first martyr of TUYSERKANdo you know in what way he became martyr? in that time he was a young person he was a student. there was a protesting happened .he said :down with king , in that place they martyr him. in that time he was a young person and he was a student and it was protesting happening and he said : down with king , and in that time they martyr him. this person was martyr in year 1389. is he one of your relatives? yes.he is my uncleand this person is TALABIH martyr that his name is ESMAEEL BAYATI from MOBARAK ABAD village.old photo taker from TUYSERKAN from his looks and listening also talk to future builders of reveloution in Iran to complete his work , and responsibility.

در نگاه بيشتر ببينيد