قبول حق(ویژه برنامه افطار)

رسول خدا (ص) در ضمن خطبه ای در فضیلت ماه رمضان می فرماید: مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهى است که پیش خدا بهترین ماه است؛ روزهایش بهترین روزها، و شب هایش بهترین شب ها، و ساعاتش بهترین ساعات. ماهى است که در آن دعوت شدید به مهمانى خدا ... نفس هاى شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت؛ کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب. بهترین عمل در این ماه دوری از محارم خداى عزوجل است.

در ساعت های پایانی هر روز ماه مبارک رمضان ویژه برنامه قبول حق با رویکرد مذهبی و پرداختن به موضوعات ماه مبارک رمضان از صدای مرکز همدان پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهبه کننده:خانم جعفر پور وآقای محسنی

گوینده:خانم ها مظاهری و والا مقام

نویسنده:خانم جعفر پور وآقای محسنی

گزارشگر:آقایان سرگزی و جعفری

تاریخ تولید: 1396