Skip to Content

قبول حق(ویژه برنامه افطار)

قبول حق(ویژه برنامه افطار)


خداوند متعال، در قرآن کریم درباره ماه رمضان می فرماید؛ رمضان است ماهی که در آن براى راهنمایى مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است. این که ماه رمضان براى روزه گرفتن انتخاب شده به این جهت است که این ماه بر سایر ماه ها برترى دارد. این برتری از آن رو است که قرآن در آن نازل شده است. قرآنی که کتاب هدایت و راهنماى انسان ها است و با دستورات و قوانین خود روش هاى صحیح را از ناصحیح جدا کرده و سعادت انسان ها را تضمین نموده است.

رسول خدا (ص) در ضمن خطبه ای در فضیلت ماه رمضان می فرماید: مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهى است که پیش خدا بهترین ماه است؛ روزهایش بهترین روزها، و شب هایش بهترین شب ها، و ساعاتش بهترین ساعات. ماهى است که در آن دعوت شدید به مهمانى خدا ... نفس هاى شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت؛ کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب. بهترین عمل در این ماه دوری از محارم خداى عزوجل است.

در ساعت های پایانی هر روز ماه مبارک رمضان ویژه برنامه قبول حق با رویکرد مذهبی و پرداختن به موضوعات ماه مبارک رمضان از صدای مرکز همدان پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهبه کننده:خانم ها جعفر پور و طالبی

گوینده:خانم ها مظاهری و والا مقام

نویسنده:خانم ها جعفر پور و طالبی

گزارشگر:آقایان سرگزی و جعفری

تاریخ تولید: 1395