Skip to Content

قبول حق

قبول حق

خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه ی موهبت و الطاف بی کران خود بر ما منت نهاد تا دگرباره بتوانیم این ماه پر برکت و پر فضیلت را درک نماییم؛ ماهی که خداوند متعال در شأن آن می فرماید: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و بینات من الهدی و الفرقان...» (ماه رمضان (ماهی است) که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن و هدایت و جدا ساختن حق از باطل ، قرآن نازل شده است.) و در ادامه آیه می فرماید: «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه...» (پس هر که این ماه را دریابد، باید که در آن روزه بدارد.) این قسمت از آیه نیز تأکید بر وجوب روزه، در این ماه دارد ولی با این وجود، مریضان و مسافران را (بر اساس احکامی که در شرع مقدس موجود است) از این امر عظیم مستثنا دانسته و روزه داری را از آنان ساقط می نماید و این امر واجب را در هنگام سلامتی و فراغت از سفر بر آنان واجب نموده تا کاستی های خود را جبران نمایند؛ «و من کان منکم مریضا ً او علی سفر فعدة من ایام اخر» (وهر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان تعداد از روزهای دیگر روزه بگیرد.)

به همین مناسبت برنامه قبول حق هر روز ماه رمضان به مدت یک ساعت میهمان گرم سفره های روزه داران عزیز می باشد،در این برنامه با آیتم های جالبی که درنظر گرفته شده سعی می کند تا لحظات پر از معنویت و عبادت و شادی را در کنار خانواده ها رقم بزند.قبول حق هر روز ویژه برنامه ای است که قبل از اذان مغرب پخش می شود.

 

 

عوامل این برنامه:

تهیه کنندگان :حمید محسنی

گویندگان:عفت مظاهری - زهره پهلوانی

نویسنده :حمید محسنی

گزارشگر:بهروز سرگزی

صدابرداران:آقایان فطرسی،صناعتی،عربی