قبول حق

ماه رمضان ماه بسیار پر فضیلتی است و با ماه های دیگر قابل مقایسه نیست، چنانچه رسول گرامی اسلام فرمودند: " (سبحان الله! به پیشواز عجب ماهی می روید؟! و عجب ماهی به شما روی می آورد؟! و این را سه بار تکرار فرمودند.) و در جای دیگر نیز فرمودند: (به درستی که در نخستین شب ماه رمضان درب های آسمان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نمی شود.) از نشانه های عظمت این ماه نسبت به ماه های دیگر همین بس که در قرآن از آن به بزرگی یاد شده و این ماه را ماه نزول قرآن می خواند.
رسول مکرم اسلام (ص) فرمودند: "(رمضان بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند.)" با توجه به این حدیث درمی یابیم که در ماه مبارک رمضان، گناهان بندگان آمرزیده شده و توبه آنان پذیرفته می گردد، و مهم ترین دلیل نامیده شدن این ماه به عنوان ماه رمضان، به بیان رسول گرامی اسلام (ص) همانا آمرزیده شدن گناهان در این ماه است.

رادیو همدان هم در این ماه مبارک و نورانی با پخش ویژه برنامه های مختلف فضای معنوی خاصی را در این ماه به شنوندگان خود هدیه می کند.

برنامه قبول حق عنوان برنامه ای است که هر روز عصر از رادیو همدان با موضوعات مختلف این ماه در رادیو همدان تهیه و پخش می شود.در این برنامه با دعوت از میهمانان مختلف از سراسر استان رنگ و بوی خاصی به فضای برنامه داده شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:  حمید محسنی

گویندگان : عفت مظاهری والا مقام

گزارشگر: مهدی جعفری

صدابرداران: جلیل عربی -صناعتی-فطرسی-رضائیان

نویسنده: حمید محسنی

تاریخ تولید: 1394