Skip to Content

قدردانی از داوطلبان خیر و نمونه جمعیت هلال احمر همدان

خ

قدردانی از داوطلبان خیر و نمونه جمعیت هلال احمر همدان

قدردانی از داوطلبان خیر و نمونه جمعیت هلال احمر همدان

 همزمان با بزرگداشت روز جهانی داوطلبان هلال احمر ، از دواطلبان خیر ونمونه جمعیت هلال احمر استان همدان قدردانی شد. همچنین در این مراسم کارت ویژه داوطلبی و تندیس داوطلبی نیز از سوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به استاندار همدان اهداء شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، استاندار همدان در این مراسم ضمن تجلیل اقدامات بشر دوستانه ، جمعیت هلال احمر را برآمده از نگاه دین و آئین اسلامی و ایرانی دانست وگفت : دین اسلام دین بشر دوستی است که در آن حقوق بشر دوستی تبلور یافته است. آقای نیکبخت با تاکید بر این نکته که اقدامات و خدمات بشر دوستانه جمعیت هلال احمر بدون توجه به دین ، مذهب وملیت افراد نیازمند ارائه می شود افزود : عملکرد این جمعیت هم درگستره ملی وهم استانی قابل تقدیر است. استاندار همچنین به نشانه حمایت از اقدامات بشر دوستانه جمعیت هلال احمر استان یک میلیارد ریال کمک با اولویت پوشش نیازمندان به جمعیت هلال احمر استان کمک کرد. دکتر کارخانه ای ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان هم گفت : در حال حاضر 19 هزار و383 نفر به عنوان داوطلب در این جمعیت عضو هستند که 56 درصد زن و 44 درصد مرد هستند. او با اشاره به ارائه کمک های این نهاد افزود : مجموع کمک های ارائه شده به نیازمندان هم به حدود یک میلیارد تومان می رسد.