جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

قرار داد جدید با آزمایشگاه نور - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قرار داد جدید با آزمایشگاه نور

قرار داد جدید با آزمایشگاه نور


 

قرارداد جدید:

آزمایشگاه پاتولوژی و سیتولوژی

نور

فرانشیز 7% تخفیفنشانی : خیابان بوعلی – بالاتر از شهرداری – روبروی اداره دارایی شماره تماس: 8279762