Skip to Content

قصه ها و پند ها

Loading the player...
قصه ها و پند ها

قصه ها و پند ها برنامه ای ترکیبی نمایشی است که به داستانها و قصه های ایرانی می پردازد و در هر برنامه در هر قسمت توسط گویندگان(قصه گو)  یک داستان و قصه با موضوعات مختلف خوانده می شود.در اجرای قصه و داستان، شخصیت های داستان توسط بازیگران اجرا و سعی می شود تا ارتباط نزدیکی را برای شنودگان القاء نمایند.

قصه و پند ها حکایاتی را برای ما بازگو  می کند که در زندگی روزمره با آنها برخورد می کنیم. این برنامه در شبکه استانی صدای همدان تولید و پخش می شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده : حسین اسفندیاری

صدابردار: ابراهیم سامعی

گوینده: موسی طالبیان