Skip to Content

قصه ها و پند ها

Loading the player...
قصه ها و پند ها

برنامه قصه ها و پندها از صدای مرکز همدان پخش می شود.در این برنامه سعی می شود داستانهای کهن ایران زمین با زبانی ساده و شیوا به مخاطبان ارائه شود.برنامه قصه ها و پندها برنامه ای است که در آن قصه گو با بیانی شیوا و زیبا قصه های آموزنده و دوست داشتنی را ارائه می کند.در این برنامه عوامل برنامه سعی کرده اند از داستانهای کتب کهن از جمله مرزبان نامه بهره بگیرند.

 

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :محمد جواد هادیان

نویسنده:احمد رضا جلیلوند

گوینده:احمد رضا جلیلوند