رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

قطعی برق امور یک همدان

اطلاعیه

قطعی برق امور یک همدان

امور برق یک همدان در اطلاعیه ای اعلام کرد:

برق منلطق کوی خضر ،مجید آباد و کوچه شهید عین آبادی از ساعت 13 تا 15 و 30 قطع می باشد.