جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

قندیل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قندیل

قندیل


Loading the player...

عابرین پیاده به عنوان آسیب پذیرترین گروه در معرض خطر تصادفات قرار دارند، لذا نیاز است برای عبور ایمن عابرِ پیاده از عرض خیابان تمهیداتی در نظر گرفته شود. هدف از ایجاد گذرگاه‌های عرضی هدایت پیاده‌ها از یک مسیر معین و آگاه ساختن رانندگان وسایل نقلیه از احتمال وجود عابرین پیاده در عرض مسیر می‌باشد. گذرگاه‌های غیرهمسطح عابرپیاده به دو دسته روگذر‌ها و زیرگذرها طبقه‌بندی می‌شوند. اما مشکل از آنجا شروع می شود که عابرین تمایلی برای استفاده از این پل های عابر پیاده نداشته باشند . با عبور از خیابان جان خود را در معرض خطر قرار دهند . در این برنامه به زبانی طنز به این مساله پرداخته شده است .

Pedestrians are the most vulnerable group at risk of accidents, it is necessary for safe pedestrian crossing the street within the measures to be considered. The goal of the transverse passages guided walk a specific route vehicles to inform drivers of the possible presence of pedestrians across the road. Abrpyadh Ghyrhmsth crossings and underpasses Rvgzrha are classified into two categories. But the problem starts when pedestrians are reluctant to use the pedestrian bridges are not. Crossing the street put their lives at risk. In these applications, it is paid to linguistic humor.