جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

قنات - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قنات

قنات


Loading the player...

در زمانهای گذشته تمدنهای بزرگ مانند مصر ، چین و بین النهرین در کنار رودخانه ها شکل می گرفتند اما نبوغ ایرانی باعث شد تا در حاشیه کویر و دور از رودخانه تمدن های بزرگ و شهرهای آبادی به وجود آید. به خصوص کشورهای غربی ایران را مبنای شکل گیری قنات می دانند و می گویند ایرانی ها قنات را ابداع کردند و از همین جا به 35 کشور دنیا رواج دادن.کاریز یا قنات یکی از پیشرفته ترین راه های رسیدن به آب است که سایقه آن به عصر آهن برمی گردد. بیش از 40 رشته قنات در حدود 3000 سال پیش از این در کشور ما وجود داشته که طول کوره این قنوات معادل فاصله بین زمین تا ماه است .یکی از پژوهشگران فرانسوی که سالها درباره قنات تحقیق نموده اند عظمت قنات های ایران را برابر دیوار چین می داند و می گوید هم چیز نشانگر آن است که نخستین قنات ها در محدوده فرهنگی ایران ظاهر شده و انگیزه حفر آن توسعه کشاورزی و فرهنگ یکجا نشینی بوده است .قنات مجرایی است زیر زمینی که آب را نقاط بالا دست به پایین دست منتقل می کند . قنات دارای یک گالری دراز با چاه های متفاوت است که به طرف قنات کنده می شود لایه آب دار ، مادر چاه ، مظهر قنات ، ساق بند ، گلوبند از جزییات قناتها هستند.

In times past, the great ancient civilizations such as Egypt, China and Mesopotamia were formed on the side of the River, but the genius of Persia made up in the desert and the great civilizations of the river and the cities of the Nations. Especially the Western countries is the basis for the formation of the aqueduct to know and say the Iranians, invented the aqueduct and to 35 countries around the world and giving home or aqueduct is one of the most advanced ways to reach the water that returns to the iron age it was sikh. More than 40 fields in about 3000 years ago of the aqueduct in the country we have the length of the kiln (qanats) The equivalent of the distance between Earth to the Moon is one of the French researchers who have many years of research about the greatness of the subterranean aqueduct in Iran against the wall, China knows it and says everything that the first aqueduct in range of Iranian culture and motivation of its appearance and development of the culture of the time is digging down. The underground aqueduct is a multichannel water points upstream to downstream. Aqueduct has a long Gallery which is different with the wells to be dug by the aqueduct, the water-bearing layer, the mother of the well of the lower section of the aqueduct, the epitome of the details qanatha globand,.