رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

قورباغه ورزشکار - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قورباغه ورزشکار

قورباغه ورزشکار


Loading the player...

یکی بود یکی نبود یه برکه بود که توش دو تا قورباغه زندگی می کردند یکی از قورباغه ها اسمش خال خالی بود که تپل و تنبل بود قورباغه دیگه اسمش فلفلی بود که ورزشکار بود و زبر وزرنگ . یک روز که فلفلی داشت بازی می کرد آقا لک لکه اونو دید و خواست که اونو شکار کنه اما فلفلی زبر وزرنگ با چند پرش تونست از دست اون فرار کنه و قایم بشه و آقا لک لک نتونست اونو پیدا کنه . آقالک لک که دید نمی تونه اونو پیدا کنه گفت می رم دنبال یه قورباغه چاق وچله . فلفلی تا این رو شنید نگران دوستش خال خالی شد . و به طرف دوستش رفت . آقا لک لک هم به طرف برکه رفت و به سراغ خال خالی اومد خال خالی نمی تونست از دست لک لک فرار کند اما شانس آورد و به داخل گودالی پرتاب شد که لک لک دیگر نتونست اون رو پیدا کنه فلفلی به کمک خال خال اومد و اون رو نجات داد خال خالی گفت که دیگر نمی خواهد چاق و تنبل باشد و یا فلفلی شروع به ورزش کرد .

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد