سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیام 15 خرداد - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

قیام 15 خرداد

دانلود

ریشه ها و چرایی وقوع قیام ۱۵ خرداد قیام 15 خرداد 1342 توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به شدیدترین حالت سرکوب شد و تعداد زیادی به شهادت رسیدند.