جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

لیزر پر توان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیزر پر توان

لیزر پر توان


لیزر پر توان می تواند به نسبت لیزرهای پیشین یا همان لیزر کم توان به عمق بیشتری از بافت نفوذ یابد و انرژی بیشتری را به منطقه درمانی برساند و اثر بخشی بیشتر و دوره درمان کوتاهتری داشته باشد .لیزرپر توان 24 برابر پر توان تر از لیزرهای متداول وعمق نفوذ موثر آن بیش از 4 سانتیمتر می باشد در حالیکه لیزرهای متداول سرد یا کم توان عمق نفوذ موثر آن ها نیم سانتیمتر است و بیشتر در درمان های بافت های سطحی و کوچک می توانند سودمند باشند. فرایند بازسازی سلول های عصبی با پرتو لیزر تسریع می یابد وسبب کاهش زمان ریکاوری عصب می گردد وبا تاثیر بر روی رشته های اعصاب حرکتی سبب بهبود حرکت عضو آسیب دیده ، و با اثر روی رشته های اعصاب حسی سبب کاهش عوارض مربوط به آسیب های عصب حسی مثل دردهای شدید وتیز مور مور شدن خواب رفتگی بی حسی .....می شود .) موارد کاربرد لیزر درمانی با لیزر پر توان لیزر درمانی روماتیسم مفصلی لیزر درمانی درد ستون فقرات ,سردرد .... لیزر درمانی آسیب های ورزشی و حرکتی آسیب های وارده به تاندون ، لیگامنت ، ماهیچه ،منیسک ... لیزر درمانی بورسیت بویژه بورسیت شانه و زانو لیزر درمانی دردهای نرولوژیک :درد سیاتیک ، عصب تریجمینال،عصب مچ دست (کارپال تانل).