سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

لیست انتخاباتی - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

لیست انتخاباتی

دانلود

آددای برای جمع آوری رأی وارد لیست انتخاباتی می شود.