جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی

دانلود

اسدالله علم ، دو قانون آزمایشی شامل حذف قسم به قرآن و شرط مسلمان بودن برای منتخبین شوارای ملی را به تصویب رساند.