ماجرای درازگوش و عرعرک

مجموعه انیمیشن درازگوش و عرعرک از مرکز همدان با تکنیک دو بعدی(کات اوت) در 13 قسمت 9 دقیقه ای تولید وتقدیم بچه های خوب همدان شده است . بیان مطالب آموزنده به صورت غیر مستقیم و با زبان طنز مخصوصا در قالب انیمیشن بیشترین تاثیر را در مخاطب کودک دارد . انیمیشن دراز گوش و عرعرک با توجه به ابعاد مختلف تربیتی در کودکان با جذابیت بصری بسیار خوب و محتوای ساده و روان تولید شده است .  درازگوش و عرعرک دو الاغ هستند که همراه گورخر و برخی دیگر از حیوانات در جنگل زندگی میکنند و  اتفاق و ماجراهای مجموعه حول روابط آنها شکل می گیرد . رفتار طنز و ساده لوحانه آنها بستر شکل گیری هر قسمت است و پایانی آموزنده برای مخاطب هدف دارد .                                           

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان