جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

ماجرای رحلت آیت ا... بروجردی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ماجرای رحلت آیت ا... بروجردی

دانلود

 ارتحال  آیت ا... بروجردی در ایران و همدان دو بازتاب داشت؛ اول برگزاری مجالس و مراسم مختلف برای بزرگداشت ایشان با شرکت گسترده مردم ؛و دوم شکل گیری این سوال که بعد از رحلت آیت ا... بروجردی؛ مرجع عامه شیعیان کیست؟ بدنبال پخش خبر رحلت آیت ا... بروجردی مردم شهر همدان با حزن و اندوه بی سابقه ای با تعطیل کردن بازار و پوشیدن لباس عزا و نصب پرچم سیاه روانه مساجد شدند.