سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱

ماجرای قرآن پهلوی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ماجرای قرآن پهلوی

دانلود

محمد رضا شاه بعد از قیام 15 خرداد 1342 و مخالفت های آیت الله خمینی با وی و سخنرانی علیه کاپیتولاسیون که منجر به دستگیری و تبعید آیت الله خمینی به ترکیه (در سال 1343 ) و سپس عراق شد، احساس نمود که در جامعه مذهبی ایران جایگاهی ندارد، لذا برای تظاهر به دینداری و کسب مشروعیت مذهبی (در سال 1345) اقدام به چاپ قرآن نفیس و زیبایی کرد که به قرآن آریا مهری معروف شد. این قرآن که از روی نسخه احمد نیریزی چاپ شده بود در نهم فروردین 1345 برای روحانیون تهران و شهرستان ها فرستاده شد.