جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

مانور یگان ویژه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور یگان ویژه

مانور یگان ویژه


{besps}slidshow/manovr{/besps}

یگان ویژه یکی از یگانهای فعال نیروی انتظامی است که در مواقع ضروری به کمک مردم شتافته و ضمن مقابله با اراذل و اوباش، شهری امن را به مردم هدیه می کند. در همدان نیز این یگان با اجرای مانور در شهرو اجرای عملیات های مختلف، مردم را با نحوه کار خود در مبارزه با اراذل و اوباش آشنا می کند.

A special unit of the police force is one of the ' active times are essential to help people and thugs to deal and gift to the people of the safe area. In Hamedan as this unit run by a manor in the city with the implementation of the various operations people will learn how to work in the fight against the thugs to show their all