جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

ماهی قرمز - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ماهی قرمز

ماهی قرمز


Loading the player...

هر سال یکی از تزئینات سفره هفت سین ایرانی ها یک تنگ و چند تا ماهی قرمز کوچولو می باشد که در آیین و سنت ما ایرانی ها جایگاهی برای خود باز کرده است .گروهی بر این عقیده اند که ماهی قرمز كه از نماد های سال نو چینی است چند دهه است كه در خوان نوروزی ایرانیان هم وارد شده است .

Every year the decorating Iranian New Year spread is a little tight and a few fish in our.  There are several quotes how to enter Goldfish on Haft Seen . A group called The fish symbol is the Chinese New Year , A few decades has arrived at the Iranian table .