جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

مبتکران جوان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبتکران جوان

مبتکران جوان


Loading the player...

اینجا کارگاه روباتیک مدرسه است و گروهی که داریم گروه رباتیک است حدودا از 4 سال پیش داریم روی ساخت ربات های مختلف کار می کنیم آخرین کاری هم که انجام دادیم ساخت روبات امدادگر بود که متناسب با قوانین مسابقات بنا هست که وظایفی که برای آن تعیین شده را انجام بدهد به عنوان مثال روباتی که ما ساختیم قابلیت تشخیص رنگ ها را دارد حالا متناسب با قوانینی که مسابقات دارند رنگ های مختلف را می تواند تشخیص دهد در واقع شروع کار ما از سال سوم راهنمایی بود مسابقاتی در تهران برگزار شد تحت عنوان حلی کاپ گروه هایی از سال دوم راهنمایی کار می کردند ما هم شنیدیم علاقه مند شدیم و شروع به کار کردیم و در واقع یک تیم تشکیل شد که از آن موقع تا حالا داریم کار می کنیم علاوه بر این میتواند خطوط مشکی روی زمین سفید مسابقه را تشخیص بدهد و در واقع مسیر یابی کند به علاوه از برخی از سطوح غیر همواری که توی زمین تعبیه شده عبور کنند و در کنار همه ی این ها یکی از قابلیت های مهمش تشخیص موانع است قبل از برخورد یعنی بدون اینکه با موانع برخورد کند آن ها را دور می زند روباتی که ما ساختیم در واقع قرار است که وظایف تو مسابقه را پیش طراحی شده انجام بدهد منتها هدف والا تری که در واقع ساخت این روبات ها دارد این است که در واقع دانش آموزانی که اقدام به ساخت این روبات ها می کنند در واقع یکجوری تمرین کرده باشند برای روبات های واقعیکه در توی حوادث غیر مترقبه که رخ میدهد انجام وظیفه بکند و همینطوری که برخی از کشور ها از این روبات ها برای نجات جان انسان ها استقاده می شود در واقع روبات هایی ساخته شود که بتواند جان انسان ها را نجات بدهد به علاوه ما برای ساخت این روبات یکی از بخش های مهمی که داریم بخش برنامه نویسی و تعیین نحوه ی عملکرد روبات است در واقع دستوراتی که ما به روبات می دهیم و روبات بر اساس آن ها عمل می کند این الگوریتم ها میتواند برای ساخت روبات های دیگر هم استفاده بشود روش ساخت روبات ها به این شکل است که در واقع سه قسمت اصلی دارد : مکانیک ، الکترونیک و برنامه نویسی الگوریتم اول الگوریتم روبات با توجه به دستور هایی که ما می خواهیم طراحی کنیم و مدارش طراحی می شود با توجه به در واقع کارآیی روبات مکانیک هم طراحی میشود بعد هم زمان شروع به ساخت هر سه قسمت می کنیم این سه قسمت را با هم هماهنگ می کنیم الگوریتم را تو قالب برنامه وارد روبات می کنیم و به تست روبات می پردازیم تا زمانی که نتیجه خوبی را بگیریم و بتوانیم در مسابقات شرکت کنیم.

here is robotic room of school and this group that we have is robotic group of school. near to four year we are working on building variable robots. the last work that we done was building assistant robot. that is compatibale to laws of the championships works that is programmed for it. for example robot that we build can seperate colors. know compatible to the laws of the championships can identify various colors . in a way start of our work was from third grade of secondary school. a chmpionship was programmed in name of helli cup . some groups from second grade of school work on these robots and we become love it and start to work. and in a way a group was made and from that time until now we are working. more than this it can identify black lines on the white ground of game and championship and in a way find the way. and also from un raviuable that are made in the ground of the game move and in front all of this one of the proses of this robot is identifying passes before crash. it means that with out crashing to the walls turn from them. the robot that we build actually have to do works that are programmed for it in the game. but bigger aim that building these kinds of robots have is that students start to make these kinds of robots and in a way have a excercise for real robots to help in accidents. and that in other country it use from these robots to work and help humans. actually robots build that can remain health of humans and help humans. also we for making these robots is part of programming and choose work of the robot. in a way obligations that we give to robot and robot by using from them do it work. these algoritms can use for making another robots way for building robot is that have 3 main part :mechanic ,electronic ,programming(algoritm) first algoritm of the robot related to obligates that we want program. and it Medar make. related to the work of robot mechanic of the robat will be made and on time we start to make all 3 parts of robot making. we compatible these three part and we done algoritm in the shape of program to the robot and we start to test . until that we get a good work from robot and we could participate in the races.